Notícies jurídiques

Nova restricció per a les associacions cannàbiques.

El nou pla urbanístic promogut per l’Ajuntament de Barcelona, pretèn regular, si finalment es aprovat, noves mesures dirigides a les associacions cannàbiques. En concret, es pretén que la ubicació d’aquestes associacions no es situï a una distància inferior a 150 metres d’espais en els què freqüentin menors d’edat, com per exemple zones esportives, lúdiques o punts sanitaris, entre altres. Conseqüentment, amb aquesta mesura es preveu que es clausurin més del 80% dels clubs cannabics de la ciutat.

Les previsions de tancament són elevades però, això també respon a l’àmplia gamma d’espais de la ciutat en els què poden freqüentar menors d’edat i als què afecta aquesta prohibició. En aquest sentit, el govern considera que amb aquesta restricció es promou la protecció dels infants i adolescents dirigida a evitar que entrin en contacte amb les drogues, ja que mantenint aquesta distància sobre les associacions cannàbiques, s’evitaria que aquestes poguessin suposar un mòbil per potenciar el consum.

Així mateix, l’executiu insisteix en els efectes negatius de la substància sobre la salut de les persones i les repercussions que poden tenir sobre els menors d’edat en aspectes com poden ser el fracàs escolar o el detriment personal, entre uns altres.

Amb aquesta iniciativa, defensa el govern, es compleix, a més a més, amb els criteris d’ubicació que es preveien per al sector de l’autoconsum, consistents en el seu assentament ordenat a la ciutat, per tal d’evitar que s’aglomerin en zones concretes de la mateixa que puguin potenciar el turisme cannabic internacional a Barcelona.

Per últim, és destacable que al marge d’aquesta mesura, no s’hagi entrat en la valoració per l’executiu d’altres aspectes que estiguin relacionats amb les associacions cannàbiques, com poden ser els seus horaris d’obertura o el control d’entrada de nous socis, que havien estat objecte de proposta de l’oposició.

Top

Anàlisi dels fets delictius registrats l’any 2014 a Catalunya.

Dels resultats obtinguts l’any 2014, es confirma el progressiu descens de successos penals a Catalunya al llarg dels últims sis anys. Entre ells, els delictes s’han reduït un 6%, mentre que les faltes han ascendit lleugerament, un 0,6% respecte l’any 2013. Seguidament, s’analitzarà en funció del tipus delictiu l’esdeveniment de fets penals.

D’una banda, en relació als delictes de robatori amb violència i/o intimidació destaca el descens dels mateixos en totes les seves modalitats, fins i tot dels esdevinguts a l’interior dels habitatges gràcies a factors com l’increment de la pressió policial durant els últims tres anys. Els Mossos d’Esquadra han desarticulat durant l’any 2014 quatre organitzacions criminals que cometien robatoris violents a domicilis, i entre els detinguts per aquest tipus de causes, el 50% eren de nacionalitat espanyola.

D’altra banda, l’any 2014 es van registrar un total de 7 assassinats i 49 homicidis, dades que porten aparellat un elevat percentatge d’aquest tipus de crims, concretament un 85%. El total de 56 homicidis i assassinats registrats, és una xifra allunyada dels 82 o 96 dels anys 2009 i 2010 respectivament; així mateix, s’aprecia en els últims sis anys un descens del nombre de temptatives i homicidis consumats. En aquesta mateixa línia, la majoria d’homicidis comesos han estat en l’àmbit de la violència masclista, representant un 27% dels casos, seguit dels derivats de baralles, robatoris, violència domèstica, salut pública i bandes llatines. És destacable el registre de quatre víctimes d’homicidi relacionades amb assalts a plantacions de marihuana/cànnabis; un nou fenomen detectat aquest any coincident amb l’interès del crim organitzat en el tràfic d’aquest tipus de substàncies estupefaents. En aquest sentit, s’ha produït un increment de marihuana comissada, que s’ha quadruplicat al llarg dels anys 2013 i 2014, donat el baix risc associat amb la substància per part dels seus consumidors; materialitzant-se aquesta percepció en l’augment de cultius en locals i fins i tot domicilis.

L’any 2014 es van registrar un total de 55 agressions sexuals, una dada superior al total d’aquest tipus d’agressions comeses l’any 2013 però que segueix sent inferior a la mitjana anual dels sis últims anys. Els autors d’aquest tipus d’agressions en els últims dos anys han estat tots homes i un 80% dels mateixos han estat identificats i/o detinguts; mentre que el perfil de les víctimes, d’un 95% dels casos, eren dones.

Top

Alarma davant les constants expulsions express d’estrangers.

En aquest article s’alarma de les freqüents expulsions d’immigrants, efectuades per la policia, una vegada finalitzades les 72 hores màximes permeses de detenció d’una persona. S’adverteix a més, de les condicions en les quals s’efectuen aquestes expulsions sense previ pas pel centre d’internament d’estrangers corresponent. Aquesta denúncia, l’han manifestat els advocats que pertanyen a la Subcomissió d’Estrangeria del Consell General de l’Advocacia Espanyola i l’ONG Pobles Units, els qui al•leguen que aquest tipus d’expulsions express són una coberta d’engany als immigrants, al mateix temps que faciliten la seva gestió.

Es critica que en ocasions s’intenta executar una ordre d’expulsió diversos anys després d’haver-se dictat, i això, sense tenir en compte les circumstàncies familiars, laborals o econòmiques de la persona afectada des de l’ordre. Així mateix també critiquen, la forma emprada per dur a terme l’expulsió d’immigrants de l’Estat, la falta d’assistència lletrada dels afectats, i que en ocasions, passen anys fins a l’execució de la mateixa sense que intervingui revisió alguna de la situació de l’immigrant en l’Estat.

Finalment, es denuncia la deportació de persones que són expulsades per estar en l’Estat en situació irregular sense intervenir altres causes pendents amb la justícia, en comptes d’interposar la sanció administrativa corresponent i evitar amb això la immediata expulsió de l’immigrant de l’Estat.

Top

Rafael Català es compromet a invertir 47,6 milions d’euros per dotar de mitjans telemàtics a l’Administració de Justícia.

Amb l’ansiós objectiu de que a partir de l’1 de gener de 2016 els jutjats treballin exclusivament a través de mitjans electrònics, Justícia preveu destinar, a càrrec del seu pressupost, un total de 47,6 milions d’euros per fer-ho possible. El Ministre de Justícia Rafael Català ha declarat que a partir de la mencionada data y per mitjà d’una implantació generalitzada en els diferents organismes jurisdiccionals, totes les comunicacions entre els professionals i l’Administració de Justícia es realitzaran a través de mitjans electrònics. Tot això es pretén aconseguir amb la reforma de la Llei d’Enjudiciament Civil, la qual el seu projecte ja està aprovat per el Govern, i que en paraules del Ministre de Justícia es vol introduir unes mesures dirigides a millorar l’eficiència en l’activitat de l’Administració de Justícia i en els contactes amb la resta dels operadors jurídics.

Top

Magistrats, fiscals i juristes es manifesten en universitats públiques contra el Codi Penal.

Integrada al voltant de 200 jutges, professors universitaris, magistrats i fiscals progressistes; la associació “Grupo de Estudios de Política Criminal” va mostrar el seu rebuig a la reforma del Codi Penal en diverses universitats públiques.

Entre les seves crítiques, ataquen contra la nova modalitat de pena privativa de llibertat que es regularà sota la denominació de presó permanent revisable, que consideren inviable en vistes de la manca d’estudis que demostrin la seva eficàcia i que serveix de màscara a la pena de cadena perpetua.

D’una altra banda, aquesta associació va mostrar el seu posicionament contra les mesures que afecten a la ciutadania en relació als seus drets a manifestar públicament la seva indignació, és a dir, aquelles que afecten a la proposta ciutadana i que, segons les seves paraules, arriben a criminalitzar-la.

Top

L’obligació de tornar les quantitats pagades de més per les clàusules abusives s’estableix a partir del 9 de maig de 2013.

Recentment, el Tribunal Suprem ha fallat a favor de la devolució de les quantitats indegudament pagades en concepte de clàusules de caràcter abusiu. La recuperació de les quantitats pagades no tenen abats retroactiu, es a dir, el Ple de la Sala ha decretat que aquesta devolució despendrà els seus efectes des del dia 9 de maig de l’any 2013, data en la que la sentència que falla en favor d’aquesta devolució, fou publicada en la mateixa Sala del Tribunal.

Aquesta Sentència va crear doctrina i va obrir les portes al control judicial d’aquest tipus de clàusules que en la majoria dels casos s’incorporaven en contractes celebrats pels consumidores amb entitats bancàries per a la concessió de préstecs hipotecaris. Es més, anteriorment el Tribunal Suprem ja es va pronunciar al respecte i va declarar nul•les certes clàusules incidint en la manca de claredat oferta als consumidores, totalment incompatible amb la modalitat de contracte de certa complexitat.

Aquest pronunciament, que concedirà la devolució d’aquestes quantitats fou dictada el dia 25 de febrer de 2015, i el que s’espera de la mateixa és conèixer l’abast que es determinarà sobre les devolucions.

Top

L’ICAB critica que l’examen d’accés a l’advocacia no avaluí les competències professionals dels futurs lletrats.

L’Il•lustre Col•legi d’Advocats de Barcelona (ICAB) front la convocatòria d’avaluació per l’exercici de la professió d’Advocat, critica el seu contingut que s’ha vist modificat respecte l’any anterior. Entre aquests aspectes, el fet de no avaluar la totalitat de les competències assenyalades per la normativa reguladora d’accés a la professió o l’eliminació del Codi deontològic europeu, han sigut detonants per a la crítica.

L’ICAB entén que les bases competencials en els aspirants a la professió han de ser objecte d’avaluació pels futurs lletrats que s’examinen; es per aquest motiu, que el col•legi demana que no s’alterin els continguts dels exàmens d’accés a la professió, així com el seu anunci anticipat.

Top

Publicació de la “lista falciani”.

Mitjans de comunicació de tot el món van publicar el dilluns 9 de febrer de 2015 “la lista falciani”, documento que es va filtrar l’any 2008 per el que va ser empleat del ban suís HSBC, Hervé Falciani, que va recopilar els noms de 106.000 clients amb comptes opacs en aquesta entitat, i provinents d’un total de 203 de països. Falciani va entregar aquest document al Govern Francis l’any 2009, y es va iniciar una investigació al respecte. Aquesta informació es coneix avui gràcies a la investigació realitzada de forma coordinada per el diari francès “Le Monde” y el Consorcio Internacional de Periodistes de Investigació (ICIJ):

“El Confidencial” ha tingut accés a aquest document i assegura que existeixen 4.000 persones relacionades amb España en aquesta llista, entre els que figuren el esportista de fórmula 1 Fernando Alonso i Emilio Botín, segon aquest diari, aquest últim tenia una fortuna oculta en el banc suís HSBC de més de 2.000 milions d’euros, s’afirma que va utilitzar un entramat societari en Panamà i les Illes Verges amb testaferros per ocultar qui estava darrere de les seves comptes.

En l’actualitat Hervé Falciani col•labora amb autoritats de varis països als que aporta informació. Des de Estatus Units, el Departament de Justícia ha sancionat econòmicament al banc suís, al conèixer que filials del Banco HSBC havien col•laborat en rentat de milers de milions de diner dels càrters de la droga en Mèxic. Tant mateix a dia d’avui no s’ha processat judicialment a cap responsable del banc, ni tampoc es contempla el tancament d’aquesta institució.

Top

Els jutges suspenen el règim de visites a pares maltractadors en menys del 3% dels casos.

En els darrers anys, les suspensions per part dels jutges dels règims de visites dels fills als seus pares maltractadors, succeeixen amb menys freqüència. La Comissió per la Investigació dels Maltractaments a Dones, ha publicat dades reveladores al respecte, indicant que els jutges en menys del tres per cent dels casos acorden aquesta suspensió; concretament en l’any 2014, de 151 sol•licituds es van concedir 11 suspensions.

Aquesta Comissió, a través de la seva representant, ha manifestat la condició dels menors com a víctimes directes de la violència i el maltracte que exerceixen els seus pares en la llar; demanant a les autoritats que tinguin especial interès i preocupació sobre aquests casos. A més a més, manifesta la seva desconfiança sobre l’avantprojecte de Llei de Coresponsabilitat Parental que concediria el règim de visites consistent en la comunicació i estància amb els seus fills a pares condemnats per maltracte.

Top

Secretaris judicials proposen generalitzar la gravació de les declaracions durant la instrucció dels procediments penals.

El Sindicat de Secretaris Judicials ha manifestat el seu posicionament a favor de la gravació en la instrucció de les actuacions orals que en ella transcorren.

Un dels motius d’aquest posicionament, és la agilitat que suposaria disposar en la investigació de mitjans audiovisuals en la investigació; concretament, aquest sindicat al•ludeix a la recent gravació que s’ha pogut fer de la declaració de l’ex president de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol.

L’accés a aquests mitjans, a més a més d’evitar els endarreriments que suposa desenvolupar la investigació partint d’un cúmul d’escrits; garanteix la publicitat de les actuacions orals celebrades en la instrucció íntegrament, tal i com succeeixen, pudent prescindir dels escrits amb l’accés a aquests mitjans; i presumint-se la seva autenticitat davant la verificació realitzada pel secretari judicial.

Top
1 2 3 10 Page 1 of 10

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

CERRAR